Kvalitet & Miljö

Miljö och arbetsmiljö

Inom Harry J är arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö fullt integrerat. Arbetet inom dessa tre områden bedrivs parallellt och inom ramen för samma rutiner och dokumentation. Vi har utvecklat ett enkelt och väl fungerande system för att kunna arbeta målmedvetet och långsiktigt för att:

 • Höja kvaliteten på utfört arbete (strävan mot ”0-protokoll”)
 • Minska miljöpåverkan (bland annat minimering av avfall och förbrukning av lösningsmedel)
 • Förbättra arbetsmiljön och säkerheten på våra arbetsplatser


Detta arbete bedrivs löpande och genom att följa upp avvikelser, risker, olyckor, incidenter etc. från varje uppdrag och föra dessa erfarenheter vidare till kommande projekt.

Kvalitetspolicy

Vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med att höja vår kvalitet. Vi säkerställer att vi alltid, minst lever upp till kundens förväntningar, bland annat genom att:

 • Motivera och utbilda alla medarbetare i kvalitetsfrågor
 • Vara mycket lyhörda för kundernas krav och önskemål och anpassa oss efter dessa – maximera nyttan för kunden
 • Eftersträva en rak och tydlig kommunikation med kunden så att medarbetare och leverantörer alltid är informerade om gällande krav och förutsättningar
 • Arbeta systematiskt och kontinuerligt med att förebygga och åtgärda avvikelser

Miljöpolicy

Vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt för att minska vår negativa påverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, bland annat genom att:

 • Motivera och utbilda alla medarbetare i miljö och arbetsmiljöfrågor
 • Minska utsläppen av organiska lösningsmedel
 • Minimera avfall och se till att det avfall som ändå uppstår hanteras på ett miljömässigt bra sätt
 • Hjälpa våra kunder att välja produkter och lösningar med låg miljöbelastning
 • Anpassa transporter med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.
 • Följa gällande lagar och regler på miljö- och arbetsmiljöområdet
Harry J Måleri AB

Västberga Allé 7
126 30 Hägersten

Telefon: 08-556 314 20
Fax: 0
E-post: info@harryj.seHemsida & Design av Intendit Webbyrå